Virulenssin kehittyminen

Original page: http://www.indiana.edu/~curtweb/Research/virulence.html

Curt Lively

Virulenssin kehittyminen. – Olen viime aikoina tullut hyvin kiinnostuneeksi ymmärtämään, miksi loiset joskus tekevät isäntänsä niin sairaiksi. Äskettäin käytetty malli viittaa siihen, että loiset virulenssi voi liittyä interaktioihin propagulien välillä (Lively 2001). Malli tekee myös suorat yhteydet geneettisen kuormitusteorian ja sukupuolen ylläpitämisen mutaatioteorioiden kanssa.

Perustulos näkyy vasemmalla olevassa kuvassa. Ohuet viivat antavat erilaisia suhdetta isäntäperheen eloonjäämisen ja loisten leviämisen määrän välillä, kun ne tulevat siirrettäviksi. Huomaa, että lisä propagulien lisääminen vaikuttaa yhä negatiivisemmin ylemmän kaaren isäntäelämään.

Paksu viiva antaa tasapainoarvot yhdelle infektiolle tuotettujen loistaudien lukumäärälle. Tärkein tulos on se, että isäntäeläke lisääntyy lois-tasapainossa, kun lisääntyvät vuorovaikutukset propagula-aineiden välillä. Tämä tulos on samanlainen kuin teoreettisen populaatiogeneettisen tulokset, jotka osoittavat, että kunto mutaatio-valintatasapainossa kasvaa lisääntyvän synergian myötä haitallisten mutaatioiden keskuudessa. Nämä tulokset viittaavat siihen, että kaikki muutkin yhtä suuret virulentit loiset ovat sellaisia, joille lisää propaguleja vähenee isännälle.

Olen myös kiinnostunut useiden infektioiden vaikutuksista isäntäkasvun valintaan parasiittien mukaan (Lively 2005). Omat tulokset poikkeavat klassisesta tuloksesta, mikä osoittaa, että samassa isännässä esiintyvät samanaikaiset infektiot johtavat parasiitin aiheuttamaan agressiivisempaan isäntäkasvuun. Sen sijaan havaitsen, että infektio voi johtaa vähemmän aggressiiviseen isäntäkasvun kasvuun kullakin coinfecting-kannalla. Väitän, että ero johtuu suoraan malleissa olevista erilaisista oletuksista.

Olen myös erittäin kiinnostunut virulenssin ekologiasta. Olen havainnut, että tiheyden vaikutusta isäntäkorvauksiin on käytetty vakiooletusten perusteella, että loiset voivat olla erittäin virulentteja kantokyvyssä, vaikka heillä ei olisi vaikutusta tartunnan saaneiden yksilöiden syntyvyyteen. Itse asiassa, suhteellisen pienet infektion vaikutukset tartunnan saaneiden yksilöiden herkkyyteen kilpailuun voivat johtaa tilanteisiin, joissa loiset steriloivat tehokkaasti isäntänsä (Lively 2006).

Lively, C.M. 2001. Voimakas vuorovaikutus ja virulenssin kehittyminen. Evoluutiobiologian lehti 14: 317-324. (Käsikirjoitus)

Lively, C.M. 2005. Virulenssin kehittyminen: yhteisinfektiota ja propagule-tuotanto itiöitä tuottavissa loisissa. BMC n evoluutiobiologia 2005, 5:64

Lively, C. M. 2006. Virulenssin ekologia. Ekologiset kirjeet 9: 1089-1095.


C. M. Lively, biologian laitos, Indiana-yliopisto