Elin perintö (Living Heritage)

Original page: http://livingheritage.org/lht.htm

Veda Mahattaya

Living Heritage Trust kehittää kestävän kehityksen vyöhykettä (SDZ) Koslandassa tavoitteenaan elvyttää ja tukea ikääntyneitä kulttuuriperinteitä 21. vuosisadan sosioekonomisessa ympäristössä.

Living Heritage logo

Elin perintö Luottamus (Living Heritage Trust (LHT) on yksityisen sektorin järjestö, joka on sitoutunut Sri Lankan ainutlaatuisen kulttuuriperinnön ja perinteisen viisauden säilyttämiseen. Se on sisällytetty toukokuussa 2000 osakeyhtiölain nro 17 nojalla ja rekisteröity elokuussa 2003 kansalaisjärjestöksi Sosiaalipalveluorganisaatioiden (Registration & Supervision) laki nro 31, 1980, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1998 lain 8 § llä. Living Heritage Trust on myös valtiosta riippumattomien järjestöjen koalitio; Kulttuurien selviytyminen Luottamus (Cultural Survival Trust (CST) ja Kataragama harrastajia Luottamus (Kataragama Devotees Trust (KDT) ovat sen kansalaisjärjestöjen tytäryhtiöitä.

Käyttämällä Sri Lankan kulttuuriperintöä Living Heritage Trust pyrkii muuttamaan sen vaurauden lähteeksi kestävän kehityksen avulla. Pyrimme luomaan kehitysmalli, joka vastaa perinteistä elämäntapaa älyllisellä valinnalla ja laadukkaalla elintasolla.

Living Heritage Trust ©2018 All Rights Reserved